การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปี2565 (TCAS1 ปี 2566)

13 ตุลาคม 2565

 

          หลักสูตรการแพทย์เเผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบแรก (TCAS’66 รอบ1) โดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 และได้ทำการสอบสัมภาษณ์เป็นอันเรียบร้อยสำหรับรอบแรก (รอบ 1.1)

          โดยทางสาขามีการรับสมัครจนถึงช่วงเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้นักเรียนที่ตรงกับเงื่อนไขการรับสมัครเเละผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการในการรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ entry.wu.ac.th เเละจะประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในช่องทางเว็บไซต์ entry.wu.ac.th เเละทางเพจเฟสบุ๊กของทางสาขา facebook.com/attmwu

 

TCAS66 ATTM WU
TCAS66 ATTM WU