นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”

13 มีนาคม 2566

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังดมและสิ่งแวดล้อม และสถาบันยุวทัตน์ แห่งประเทศไทย สสส

 

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ "สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์"
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ "สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์"
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ "สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์"
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ "สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์"
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”