พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่

10 มกราคม 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่ ณ ชั้น 8 อาคาร B, C และ D ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยได้รับรับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รองอธิการบดี) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.มงคล ธีระนานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ 2566 และย้ายเข้าอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ใหม่