กิจกรรม “เติมพลังใจ  สร้างพลังบวก  (Power Up My Life)”

17 มกราคม 2566

          วันที่ 3 มกราคม 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม “เติมพลังใจ  สร้างพลังบวก  (Power up my life)” ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการจัดการความเครียดและความกังวลในการเรียน รวมทั้งแนะนำเทคนิคการเสริมสร้างกำลังใจให้กับนักศึกษา นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ฝึกให้นักศึกษาค้นหาและรู้จักตัวเองมากขึ้น รวมทั้งปรับสมดุลให้กับชีวิตโดยใช้ศิลปะบำบัด แมนดาลา (Mandala)

 

กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)"
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)”
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)"
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)”
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)"
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)”
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)"
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)”
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)"
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)”
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)"
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างพลังบวก (Power Up My Life)”