สำนักวิชาแพทย์ฯจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์โลกร่างกาย” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566

17 มกราคม 2566

        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และทีมคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการ “มหัศจรรย์โลกร่างกาย” ขึ้นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน และร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และอาคารกายวิภาคศาสตร์ เป็นจำนวนมาก โครงการ “มหัศจรรย์โลกร่างกาย” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ผ่านการนำเสนอผ่านหุ่นโมเดลจำลอง การทำ bodies painting การศึกษาผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ และเกมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้สนุกสนาน พร้อมเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายไปด้วยกัน

โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โครงการ มหัศจรรย์โลกร่างกาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566