กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา

17 มกราคม 2566

          นางสาวยุซมานี โยธารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม กิจกรรมการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้า หรือ Grassroots  ซึ่งจัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสร MH นครศรีฯ ซิตี้ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 5-12 ม.ค. 2566 ณ ศูนย์กีฬาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาวางรากฐานและยกระดับฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดย Grassroots เป็นหนึ่งในกิจกรรมการอบรมโค้ชฟุตบอลหลักสูตร G-Diploma. ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ

#MH_นครศรีฯซิตี้

#สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา