แพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566

22 มกราคม 2565

เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา 14 มกราคม 2566 ทางหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566 ให้กับน้อง ๆ ม.ปลายที่ผ่านการสัมภาษณ์ฯ TCAS66 รอบ1 (Portfolio) เพื่อทำความรู้จักและสานสัมพันธ์น้องพี่ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาฯ เพื่อเป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าแนวทางในด้านวิชาชีพฯ ซึ่งทางสาขาฯได้รับเกียรติจากวิทยากรพท.ป. สิทธิโชค ปราสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโพนทอง และแนวทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรุ่นแพทย์แผนไทยประยุกต์รุ่น ที่ 1 และ 2  รวมไปถึงเล่นเกมส์สนุกๆจากรุ่นพี่แพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป

 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 2566