ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

10 มกราคม 2565

วันที่ 5 มกราคม 2566 คณบดี รองคณบดี และคุณสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเเพทย์คลินิก ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่ง นพ.อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และปรึกษาหารือร่วมกันในการดำเนินการตามมาตรฐาน TMC.WFME.BME.Standards  รวมทั้งเข้าพบ พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในการร่วมหารือแลกเปลี่ยนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตแพทย์ และสร้างจุดเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และในโอกาสนี้ ทางสำนักวิชาฯ ได้มีการพบปะตัวเเทนนักศึกษาเเพทยชั้นคลินิกในการรับฟังข้อเสนอแนะการเรียนการสอน  และแนวทางการช่วยเหลือในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต