ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

Download (PDF, 370KB)