กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา 

12 กันยายน 2565

ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในรายการฟุตบอลกองสลากพลัสลีก 2022/23 (นัดแรก) ของสโมสร MH นครศรีฯซิตี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่ออาชีพในสายกีฬา พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ตรงในการทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยผ่านการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศของการแข่งขันครั้งนี้

 

กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ หลักสูตรวิทย์การกีฬา