คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

11 กันยายน 2565 

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 11 – 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนปากพนัง
  2. โรงเรียนสตรีปากพนัง
  3. โรงเรียนทุ่งสง
  4. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
  5. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  6. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  7. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 นำทีมโดยอ.ดร.ธนา จักษ์เมธา ประธานโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ และเหล่าคณาจารย์ ได้มีการแนะแนว ในแนวทางการเรียนการสอนของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมไปถึงการแนะแนวจากรุ่นพี่นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่1 และ 2 ของทางสาขาฯ ซึ่งเหล่าคณาจารย์และรุ่นพี่นศ.ที่เข้าร่วมนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมสนุกๆ เช่นกิจกรรมเกมส์ หรือการถาม-ตอบคำถามจากนักเรียนที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่น้อง ๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะมีการเข้าศึกษาต่อ และเป็นช่องทางที่ทำให้เข้าถึงกันมากขึ้นระหว่างนักเรียน ครูอาจารย์ และตัวหลักสูตรฯอีกด้วย

อนึ่งทางสาขาได้เริ่มเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ผ่านช่องทาง TCAS1 (รอบ Portfolio) ครั้งแรกในวันที่ 9 กันยายน 2565 ช่องทางออนไลน์ผ่าน https://entry.wu.ac.th/

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช