กิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 2565

กิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 2565

2 กันยายน 2565

ด้วยสำนักแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย” นั้น ในการนี้ ปี 2565 จะจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2565 ได้แก่ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเวทีสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวางพวงมาลา และกิจกรรมจำหน่ายของที่ระลึก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook วันมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์