นักศึกษาสำนักวิชาแพทย์ฯได้รับรางวัล WU Freshy Award 2022

สืบเนื่องจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวด WU Freshy Award 2022 ซึ่งผลการประกวด นางสาว พัณณ์ชิตา ทวีตา (เฟส) จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รางวัลตำแหน่ง “ดาวประดับ” จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
WU Freshy Award 2022
WU Freshy Award 2022