แนวปฏิบัติการยืนยันวงเงินกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศหยุดการเรียนการสอน และเตรียมสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ส่วนกิจการนักศึกษาจึงขอปรับแนวทางการยืนยันวงเงินกู้กยศ.และกรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเรียนออนไลน์ที่บ้าน
CLICK > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published.