กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์”

4 กุมภาพันธ์ 2565
 
ขอเชิญว่าที่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 15 (SMD15) เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์” ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 – 12.00 น. ⏰ เวลา 08.30-10.20 น. ผ่าน 𝓕𝓪𝓬𝓮𝓫𝓸𝓸𝓴 𝓵𝓲𝓿𝓮 ⏰ เวลา 10.20-12.00 น.
 
พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษจากสำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คำตอบสุดท้ายกับอาชีพในฝัน 𝓘 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓪 𝓭𝓸𝓬𝓽𝓸𝓻 🩺 รายละเอียดติดตามในกลุ่ม Facebook 𝓢𝓜𝓓#15 
https://www.facebook.com/wusmd/
 
คำตอบสุดท้ายเป้ามหายคือวลัยลักษณ์
กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้ามหายคือวลัยลักษณ์”