ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

31 มกราคม 2565

 

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักกีฬายูยิตสู ที่สามารถคว้าเหรียญทอง ประเภท Newaza เหรียญเงิน ประเภท Fighting จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาค 4 ระนองเกมส์ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์

 

นางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
นางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คว้าเหรียญทอง ประเภท Newaza เหรียญเงิน ประเภท Fighting จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
คว้าเหรียญทอง ประเภท Newaza เหรียญเงิน ประเภท Fighting จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ