เพจเฟสบุ๊กใหม่ของทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7 มีนาคม 2565

ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเปิดเพจเฟ๊สบุ๊กใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรง ผ่านทางหน้าเพจ “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งจะมีแอดมินที่จะทำการตอบข้อสงสัยและทำการจองคิวของทางรพ.ฯโดยเฉพาะ ซึ่งผู้สนใจและมีความประสงค์สามารถกดจองเลือกวันเวลา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และบริการที่ท่านต้องการและกด “จองเลย” และรอทำการตอบกลับจากแอดมินทางกล่องข้อความเพื่อยืนยันนัดหมาย อนึ่งทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 075 476 800 (ในเวลาทำการ)

Facebook fanpage Thai traditional medicine
Thai traditional medicine Facebook fan page