อาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

25 เมษายน 2565

อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์ 2565 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2565 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

 

อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
ทีมผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
ทีมผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย