งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖

11 เมษายน 2566

          บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖”  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยดความสนุก มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของประเทศ เช่น การสรงน้ำพระ รำวง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหารที่สำนักวิชาต่างๆจัดหาอาหารมาเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งความสนุก และอิ่มอร่อยสมกับเป็นงานประจำปีที่ทุกคนรอคอย

 

วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖