พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566

3 เมษายน 2566

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริม รักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2566