SDGsBanner

สำนักวิชาแพทยศาสตรสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กรณีศึกษา

SDGs4-1-600x600
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

      ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น 8

Read More »
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้

Read More »

กิจกรรม Homeroom

    กิจกรรม Homeroom 8 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีกา

Read More »
ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

    ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” *****************

Read More »

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก

    บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก 6 ตุลาคม 2564 วัน

Read More »

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

    โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” สำนักวิชาแพทยศาส

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธ

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมก

Read More »