SDGsBanner

สำนักวิชาแพทยศาสตรสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กรณีศึกษา

SDGs4-1-600x600
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565” 25 พฤษภาคม

Read More »
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 22 พฤษภาคม 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤ

Read More »
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุน วช. 

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุน วช.  12 เมษา

Read More »
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

      ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น 8

Read More »
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้

Read More »

กิจกรรม Homeroom

    กิจกรรม Homeroom 8 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีกา

Read More »