นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

3 พฤษภาคม 2565

 

          วันที่ 28 เมษายน 2565 นศพ.ปิยพัทธ์ ศรีมาลา นศพ.นัทธ์ พนิตอังกูร และ นศพ.วันวิสาข์ สารพงษ์  นศพ.ชั้นปีที่ 5 นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 10 (SMD10) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมซาบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี อ.นพ.อาทิตย์ สุรวิศาลกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์ และเป็นรุ่นพี่ SMD1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ในการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด 12 ทีมจากคณะแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ รอบเช้าเป็นการแข่งรอบ MCQ ซึ่งน้องๆ ของเราทำคะแนนได้อยู่ใน Top 5 ได้ผ่านไปสู่รอบ final ช่วงบ่าย ถึงแม้ว่าสุดท้ายน้องๆ ทั้งสามจะไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ ทางสำนักวิชาฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆ ทั้งสามที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและเชื่อว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์อย่างเต็มที่

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย