PR hospital closed

 

แจ้งปิดปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3 พฤษภาคม 2565

 

                ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารที่ให้บริการ เพื่อให้มีความหลากหลายของบริการและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะแจ้งเมื่อแล้วเสร็จอีกครั้ง โปรดติดตามวันและเวลาการเปิดให้บริการได้ที่หน้าเพจเฟสบุ๊ก“แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ 075-476-800 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย