นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์สุดเจ๋ง! ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมระดับภูมิภาคจากกิจกรรม Pitching World Class Opportunity (ELP)

5 พฤษภาคม 2566

          ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรคกรณชัย ถิรเสถียรรัตน์ รหัสนักศึกษา 65120016 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 1 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pitching World Class Opportunity (ELP: Experiential Learning Program) และเป็นตัวแทน 1 ใน 15 นักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภูมิภาคต่อไป และมีโอกาสในการในไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ โดยนักศึกษาฯนั้นได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Training and workshop) ภายในโครงการและเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้เข้าร่วมการจัดประกวดคัดเลือกการนำเสนอโมเดลสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการ pitching ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยในครั้งนี้นักศึกษาได้ทำขึ้นร่วมกับทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ดร. งามรยุ งามดอกไม้ และอาจารย์ ดร. สกันท์ วารินหอมหวน ท่านผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการและดูรูปภาพเพิ่มเติมจากเพจhttps://www.facebook.com/WedaClub

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์สุดเจ๋ง! ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมระดับภูมิภาคจากกิจกรรม Pitching World Class Opportunity (ELP)
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์สุดเจ๋ง! ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมระดับภูมิภาค
จากกิจกรรม Pitching World Class Opportunity (ELP)