พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

1 สิงหาคม 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีไหว้ครูการแพทย์เเผนไทย ครั้งที่1 โดยมีประธานในพิธี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการคณบดีสำนักเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสาขาฯ โดยนับเป็นครั้งเเรกของทางสาขาที่ได้จัดกิจกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์เเพทย์เเผนไทยฯ และยังเป็นการสร้างความกตัญญูรู้คุณ นอกจากนี้ยังมีพิธีเจิมเพื่อสร้างเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์