พิธีพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1 เมษายน 2566

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งนักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาทันตเเพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมพิธีนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แสดงความเคารพและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์อย่างแท้จริง

พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565