สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ศิษย์เก่าสำนักวิชาฯ คว้า 2 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

1 เมษายน 2566

 

          สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายแพทย์ภูริวัจน์ คำแหง (รุ่นที่ 4) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ. ตรัง)
  2. นายแพทย์สิริวุฒิ กิตติโพธินันท์ (รุ่นที่ 7) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
     (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช)

          โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น