ศิษย์เก่า

สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ศิษย์เก่าสำนักวิชาฯ คว้า 2 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ปล […]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ศิษย์เก่าสำนักวิชาฯ คว้า 2 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565 Read More »

ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

    ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการ

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” Read More »

ประกาศเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย

    ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพ

ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย Read More »

ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  ยินดีต้อนรับ พญ. นันท์นภัส เยาดำ นักศึกษาแพทย์มห

ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Read More »

นายแพทย์รัชพล มาลา

ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  ยินดีต้อนรับ นพ.รัชพล มาลา นักศึกษาแพทย์มหาวิทยา

ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Read More »

ขอแสดงความยินดีต่อ นพ. คณาพจน์ เพ็งเกตุ นักศึกษาแพทย์ มวล.รุ่น 1 สำเร็จการศึกษาศัลยศาสตรออร์โธปิดิคส์

      ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อ นา

ขอแสดงความยินดีต่อ นพ. คณาพจน์ เพ็งเกตุ นักศึกษาแพทย์ มวล.รุ่น 1 สำเร็จการศึกษาศัลยศาสตรออร์โธปิดิคส์ Read More »