นพ.รัชพล มาลา
นพ.รัชพล มาลา

ยินดีต้อนรับ นพ.รัชพล มาลา นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งอาจารย์มีแผนที่จะไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต