ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์หญิงวันดีฯ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์หญิงวันดีฯ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอายุรศาสตร์