ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ฯ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ฯ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ประสิทธิ์ นาเอก ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคนิคการแพทย์