พญ. นันท์นภัส เยาดำ
พญ. นันท์นภัส เยาดำ

ยินดีต้อนรับ พญ. นันท์นภัส เยาดำ นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์มีแผนที่จะไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต