ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์  (รศ.นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์, ผศ. ดร. มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย, ดร. ปรเมท เหมรชตนนท์ และ ดร. สุนทราภรณ์  หันตุลา) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเรื่อง What Elements of Sport and Exercise Science Should Primary Care Physicians Learn? An Interdisciplinary Discussion

วารสาร  Frontiers in Medicine  / PubMed, Scopus (Q1), Web of Science (Q1, impact factor 5.091).

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ