นักศึกษา

ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

5ส Green SMD

Green SMD

ข่าวเด่น

Previous
Next

เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

SDGsBanner

บทความที่น่าสนใจของสำนักวิชา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์”

        กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์” 4 กุมภาพันธ์ 2565   ขอเชิญว่าที่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 15 (SMD15) เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือว

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณส

อ่านต่อ

ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

      ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปี 2565       12 มกราคม 2565   ขอปร

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 8 มกราคม 2565        &

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2564 9 ธันวาคม 2564       ด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

อ่านต่อ »

นักศึกษาวิทย์ฯกีฬา ส.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน แข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

    นักศึกษาวิทย์ฯกีฬา ส.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน แข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 7 ธันวาคม 2564   นางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร

อ่านต่อ »

หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

    ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประ

อ่านต่อ »

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

งานทุนนักศึกษา

ทุนการศึกษา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)

        อาจารย์ตัวแทนจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมวาระการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าส

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์  (รศ.นพ. อ

อ่่านต่อ »

โครงการ Research sharing: The road to publication

    โครงการ Research sharing: The road to publication ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “Research sharing: The road to publication” แบบออนไลน์

อ่่านต่อ »

ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งโรงพย

อ่่านต่อ »
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวเกี่ยวกับคณาจารย์

SMD WU staffs

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

      มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 *************************************************************************************

อ่่านต่อ »

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก

    บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก 6 ตุลาคม 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก อ.ดร.สกันท์

อ่่านต่อ »

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

    โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เ

อ่่านต่อ »

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

    บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในกา

อ่่านต่อ »

ข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่า

รวมข่าวหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

      ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 พฤศจิกายน 2564   ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี

อ่่านต่อ »

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก

    บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก 6 ตุลาคม 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก อ.ดร.สกันท์

อ่่านต่อ »

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

    บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในกา

อ่่านต่อ »

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)

        อาจารย์ตัวแทนจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมวาระการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าส

อ่่านต่อ »

รวมข่าวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

สำนักวิชาแพทย์ขอส่งใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย

    สำนักวิชาแพทย์ขอส่งใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย 25 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาแพทย์ขอส่งใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย✌️✌️ ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่ นานาชาติ ที่ประเทศตุรกี 📍 น้องออยนางส

อ่่านต่อ »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออ

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย และ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Effec

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์  (รศ.นพ. อ

อ่่านต่อ »
Welcome Dr. Watcharee Rittiwat.

ระเบียบนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบ Digital Office Management System (DOMS)