ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5 ธันวาคม 2565

การปรับปรุงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงปัจจุบัน (เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) สำหรับการปรับปรุงนั้นทางรพ.พทป.ได้ทำการขยายการพื้นที่การรับบริการเพื่อสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีการปรับปรุงไปแล้วกว่า 90% และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการฯ ตัวแทนอาจารย์ ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ของรพ.พทป. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการได้ในเวลาอันใกล้นี้หรือในช่วงต้นปีพ.ศ. 2566

ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟสบุ๊ก “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (https://facebook.com/ATTMWUH)” และทางเพจฯของสาขาวิชา “แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (https://facebook.com/ATTMWU)”

 

ความคืบหน้าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความคืบหน้าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความคืบหน้าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความคืบหน้าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์