พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 

24 กันยายน 2564

 

เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม กอปรกับสถานการณ์โรค COVID-19 สำนักวิชาแพทยศาสตร์จึงได้เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร ตัวแทนพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
พวงมาลาในกิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
พวงมาลาในกิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล
กิจกรรมวันมหิดล