ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก IFMSA

4 ตุลาคม 2564

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาแพทย์ ติณณา สุรจันทร์ (น้องติณ) และน้องนักศึกษาแพทย์ธมลวรรณ คงเกลี้ยง (น้องครีม)  ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโครงการการแข่งขันการประกวดสื่อสุขภาพการจัดการการสื่อสารในยุค COVID-19 ในหัวข้อ “ฉันจะหยุด Fake News ได้อย่างไร?”  จัดโดย  The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) โดยผลงานของนักศึกษามีชื่อว่า “Stop fake news By Anti-fake news hub”

ผลงานนักศึกษาแพทย์
ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก IFMSA

————————————————————————————————————————————

Link: https://www.facebook.com/IFMSAThailand/photos/a.109435683770005/600313004682268/?type=3

————————————————————————————————————————————