ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต TCAS’66 รอบที่ 1 Portfolio (1.3)

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์TCAS’66 รอบที่ 1 Portfolio (1.3) ที่มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2565  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมกรุ๊ปไลน์ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนเวลา 10.00 น.) เพื่อติดตามรายละเอียดการสัมภาษณ์

Line group
Line group

Download (PDF, 95KB)