ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส

25 พฤศจิกายน 2565

 

นายปิยังกูร คงชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” คัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ผลการแข่งขัน ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 2 และได้สิทธิ์เข้าไปสู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -3 เมษายน 2566

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส