สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (ม.4-ม.6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้ให้ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี