รับสมัคร Long Case แพทย์สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร Long Case แพทย์สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566

11 มกราคม 2567

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดําเนินการรับสมัครสอบ Long Case เพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชวิาชีพชีเวชกรรมของแพทยสภา สําหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการดังต่อไป

  1. จํานวนที่เปิดรับสมัคร 5 คน
  2. การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2567
  3. รับสมัครผ่าน https://forms.gle/apfMGaqnwfSDiPJB7

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศรับสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075477407, 075477413 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

รับสมัคร Long Case แพทย์สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566
รับสมัคร Long Case แพทย์สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566