สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Asst. Prof. Dr. Phanit Koomhin
Asst. Prof. Dr. Phanit Koomhin
Asst. Prof. Dr. Phanit Koomhin
Asst. Prof. Dr. Phanit Koomhin