ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย และ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Effects of Continuous Yoga on Body Composition in Obese Adolescents” ลงใน Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine วารสารนานาชาติที่มีคุณภาพระดับ Q1 และมี Impact Factor: 2.62

Download (PDF, 447KB)