ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

24 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 5-25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

*ผลงาน 1 เหรียญทอง จาก
นางสาวกมลรดา ขาวปลอด(น้องตาล) นักกีฬาจักรยาน ประเภททามไทร์อัล 30 กิโลเมตรหญิง

*1 เหรียญทองแดง จาก
นางสาวธารา บริสุทธิ์ (น้องยูฟ่า) นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม

 

ผลงาน 1 เหรียญทอง จาก นางสาวกมลรดา ขาวปลอด(น้องตาล) นักกีฬาจักรยาน ประเภททามไทร์อัล 30 กิโลเมตรหญิง
ผลงาน 1 เหรียญทอง จากนางสาวกมลรดา ขาวปลอด(น้องตาล) นักกีฬาจักรยาน ประเภททามไทร์อัล 30 กิโลเมตรหญิง
1 เหรียญทองแดง จาก นางสาวธารา บริสุทธิ์ (น้องยูฟ่า) นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
ผลงาน 1 เหรียญทองแดง จากนางสาวธารา บริสุทธิ์ (น้องยูฟ่า) นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
ขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาฯ