สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เนื่องด้วยโอกาสอันดีที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์เป็นประจำทุกปี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันอาทิย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี

📌เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
สำนักวิชาฯ จึงมีการกำหนดมาตรการดังนี้
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม โดยผู้ปกครอง 2 ท่าน ต่อ นักศึกษาแพทย์ 1 คนเข้าร่วมพิธี 👨‍👩‍👦
2. ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครอง แสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK หรือ RT-PCR) ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันพิธี (ช่วงเวลาการตรวจและส่งผล 25-26 มีนาคม 2565) พร้อมหลักฐานได้รับวัคซีน COVID-19💉อย่างน้อย 2 เข็ม โดยส่งผลผ่าน Link: https://forms.gle/pFAXc7roWjzDnpN18 หรือ QR code ในภาพ
3. จัดผังที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และมีการกำหนดที่นั่งเฉพาะบุคคล
4. ผู้เข้าร่วมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในห้อง ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในพิธี