ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

23 มีนาคม 2564

คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับ Ms. Cristina Ortiz, Mr. Karl Gregory Shaver, และ Mr. Tyler Haddad นักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Ohio State University, USA ซึ่งเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลสิชล ระยะสั้นระหว่างวันที่ 14 – 29 มีนาคม 2565

 

นักศึกษาแพทย์จากประทศสหรัฐอเมริกานำเสนอข้อมูลของสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักศึกษาแพทย์จากประทศสหรัฐอเมริกานำเสนอข้อมูลของสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชุมนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
ประชุมนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
นักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาออกตรวจผู้ป่วยร่วมกับอายุรแพทย์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
นักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาออกตรวจผู้ป่วยร่วมกับอายุรแพทย์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์