รอบสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา2566  (TCAS1.5 ปี 2566)

4 มกราคม 2565

           หลักสูตรการแพทย์เเผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการรับสมัครรอบสุดท้ายสำหรับการรับสมัครรูปแบบการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS’66 รอบ5) สามารถยื่นสมัครได้ตั้งเเต่ 1 ถึง 23 มกราคม 2566 (ชำระเงินภายในวันที่ 24 มกราคม 2566)

           ทั้งนี้นักเรียนที่ตรงกับเงื่อนไขการรับสมัครเเละผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการในการรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ entry.wu.ac.th เเละจะประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในช่องทางเว็บไซต์ entry.wu.ac.th เเละทางเพจเฟสบุ๊กของทางสาขา facebook.com/attmwu

 

 ATTM WU
ATTM WU