มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7 กรกฎาคม 2565

ในวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565  เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 34 คน ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และแนวทางอาชีพในสายสุขภาพ และแนวโน้มในการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน บุคลากร กิจกรรมนักศึกษา และเวทีสัมนาและวิจัยร่วมกันในอนาคต  โดยมี รศ.ดร ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์  รองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ดร ปรเมท เหมรชตนนท์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

การศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์