สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567 ผ่านระบบการรับสมัคร https://entry.wu.ac.th/

  • สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1 (Portfolio) ที่เคยยื่นเเฟ้มสะสมผลงานและเอกสารประกอบการสมัครมาเเล้วสามารถเเจ้งความจำนงขอใช้เอกสารใบรับรองเเพทย์ฉบับเดิมที่เคยยื่นมาเเล้ว ผ่านระบบการรับสมัคร
  • สามารถศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ที่ https://smd.wu.ac.th/?p=67511

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075477401-2 หรือ 075477408-9 หรือ เพจ Facebook : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต