พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2567

 

พิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2567

12 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภาพบรรยากาศงาน